Styrelse

Ordförande

Pia Olsson

getingen77@hotmail.com

 

Vice Ordf.

Malin Haumann

0736414789

 

Kassör

Susanne Selander

073-6519978

 

Sekreterare

Monika Schelander Karlsen

krokamad@hotmail.com

0732067412

 

Ledamot

Susanne Molin

mollan64@hotmail.com

 

Suppleanter

Supp.1

Maria Karlsson

maya65@live.se

 

 Supp. 2

Casandra Söderberg

 

Supp. 3

Pia Sundén Larsson

piasundenlarsson@hotmail.com

 

 

Revisorer

Tomas Ekberg

Anette Johansson

supl.

Bengt Gustavsson

 

 

Valberedning

Gunilla Rydin 

Kerstin Carlsson

Helena Karlsson

 

 

Kommitteér

Tävling

Kajsa Linnarsson
kajsalinnarsson@hotmail.com

0702-15 02 88

Bosse Linnarsson

Helena Lundahl

Annika Johansson

Malin Haumann

 

Agility

Magdalena Berglund

Evelin Köhler

Jenny Hortlund

 

Rallylydnad

Annie Larsson Dittmer

poni_tail@hotmail.com

070-8163467

Casandra Söderberg

casandra_soderberg@hotmail.com

072-8880483

Ann-Sofie Thorbjörn

ann-sofie.thorbjorn@hotmail.com

073-8039396

Annica Theander

annika.cn@gmail.com 

 

Hoopers

Monika Schelander Karlsen

krokamad@hotmail.com

Pia Olsson

Ann-Louise Våring

Casandra Söderberg

 

Frivillig/Tj-FMH

Joakim Andersson
konsultjoakim.andersson@gmail.com

0708-56 73 54

Ove Björk

Peter Magnusson

 

HUK (Hundägarutbildning)

Malin Haumann

a04malgu@hotmail.com

Casandra Söderberg

casandra_soderberg@hotmail.com

072-8880483

 

Kök

Pia Olsson

getingen77@hotmail.com

070-2455890

Susanne Selander

 

Stug

Joakim Andersson

konsultjoakim.andersson@gmail.com

Ove Björk

 

Webb

Casandra Söderberg

casandra_soderberg@hotmail.com

072-8880483

Malin Haumann