Tomten

 

 

 

 

 

Frivillig/Tj-FMH

Aktuellt

Länkar

Bildgalleri

Tillbaka

 

 

OveLotus

Ove och Lotus

Frivillig/Tj-FMH

Svenska brukshundsklubben har i uppdrag av Försvarsmakten att utbilda tjänstehundar, hundtjänstpersonal samt hundförare. All rekrytering sker på frivillig grund.


Hunden som utbildas är din egna hund. Detta är vilken familjemedlem som helst, som förare kanske du har hunden till spårhund, sökhund, agility men känner för att utbilda hunden inom något annat. Detta fungerar alldeles utmärkt Kontakta din närmsta brukshundsklubb "tjänstehundssektorn" så brukar dom kunna hjälpa dig med frågor kring detta. Det är en rolig upplevelse för både förare och hund om man vill ha lite spänning i tillvaron.

Inträdesprov

Inträdesprov görs för att se om hunden är lämpad för uppgiften. Där tittar man igenom vind, ljudmarkering, skott, tillgängligheten, bastjänst, samarbete med förare och hund. När hunden har fått godkänt på dessa moment påbörjar man utbildningen, ca 8-12 månader. Detta tar sin tid då föraren ska kunna läsa av hunden och tyda markeringarna, om det är ljud eller vind eller ett spårupptag som föraren sedan i sin tur ska förmedla vidare med tecken till gruppchefen. Allt detta som sker på "stigen" ska göras i tysthet för att inte röja sig för fienden.

Lydnadsprov

Inofficiellt lydnadsprov på klubben med betyg godkänd eller icke godkänd i följande moment: Platsliggande i grupp med skott, Inkallning, Linförighet, Fritt följ, Hopp över hinder, Framförgående, Läggande under gång.

Certprov

Detta är slutprovet. Provet är fördelat på 2 dagar då hunden övernattar i bas och rastas och utfodras av främmande person.

Hundföraren ska även utbildas
GU-F - Grundläggande soldatutbildning för frivillig personal. Kursen riktar sig till personer som inte gjort värnpliktstjänstgöring. Kursen innehåller bland annat strid, hantering av vapen, förläggningstjänst, sjukvård, stridsvärde m.m. Utbildning är under 2 veckor.

Innan certprovet utförs ska jag som förare och hund ha tecknat ett frivilligavtal med placering i hemvärnet på 4 eller 8 dagar. Dagarna talar om, om man vill tillhöra ett hemvärnskompani eller insatskompani. Gå en introduktionskurs över en helg och lära sig skyddsvaktsgrunderna och skjuta in sig med AK4. Sedan ska man skola omsig från AK4 till M/88 en pistolvariant.

När utbildningen är klar tilldelas ett diplom från SBK och ett tygmärke som det står SBK Försvarsmaktshund.

 

Inträdesprovet

Intestning hund, följande moment

1 Tillgänglighet
2 Samarbete förare/hund
3 Skottprov
4a Bevakningsprov vind
4b Bevakningsprov ljud
5a Bastjänst/Aktivitetsnivå
5b Bastjänst/Distraktion

 

Såhär går det till!

Certprovet

Detta prov är under en helg, två dagar. Hunden ligger i bas över natten och rastas och utfodras av en främmande person.

Dag 1 Intestning, Patrullstig, Kvällsbevakning.
Dag 2 Spårupptag, Spår.

INTESTNING - Här kollar man hundens vilja att bli hanterad av en främmande person.
Även att kunna lasta in/ut hunden i ett främmande fordon.

BASTJÄNST - Här tittar man på hundens aktivitetsnivå. Där skall även hunden utfodras och rastas av främmande person. I basen får inte föraren vistas, förrän provet är slut. Vid utlämning av hund till de olika momenten får man vänta på angiven plats.

PATRULLSTIG - Här bedömer man samarbetet mellan hund och förare. När hunden markerar skall föraren läsa hunden, samt visa tecken vad hunden har upptäckt på stigen. Hunden skall markera en vindfigurant samt en ljudfigurant. Patrullstigen är ca 1 km som skall patrulleras på 30 min.

KVÄLLSBEVAKNING- Detta moment utför man i skymning/mörker. Man sitter på marken, med hunden sittandes bredvid sig. När hunden markerar skall föraren visa tecken. Här tittar man på hundens intensitet, att bibehålla intresset på figuranterna, som smyger ute i skogsterrängen med intervaller. Detta ses med specialutrustade mörkerkikare. Hela momentet tar ca 60 minuter.

SPÅRUPPTAG - I detta moment bedömer man hundens förmåga att märka en spårövergång i terrängen. När hunden börjat spåra en liten bit görs en halt på 3 min, sedan selas hunden på och iväg. Man vill se hundens intresse för spåret, trots halten. Tiden tas då du selat på hunden.

SPÅRET - Här är det bra om man hittar 4 föremål. Trä, metall, skinnbit, tygbit, 1+ slutet är godkänt. Man har 90 minuter på sig att spåra 1,5 km. När slutet är funnet skall man skrika att man hittat det, så spårläggaren hör, då klockas slut tiden.

 

Övrigt gällande, hunden/föraren

 • Hunden ska ha genomgått mentalbeskrivning. (inget krav idag )

 • Att föraren har giltigt medlemskap i SBK.

 • Hunden ska vara skottfast.

 • Hunden ska ha en mankhöjd på minst 45cm enligt rasstandarden.

 • Hundan skall ha lämpligt hårlag, underull och täckhår.

 • Hunden ska vara röntgad, armbågar och höftleder.

 • HD-grad A,B, samt C är godkänt.

 • På armbågslederna är grad 1 godkänt.

 • Hunden skall vid provtillfället vara minst 18 månader och ej ha fyllt 5år.

 • Hunden/ekipaget skall vara via disponibilitetskontroll krigsplacerbart.

 • Löpande tik må deltaga efter kontrollants medgivande, löptiken ska genomföra momentet som sista hund.

Hundens användningsområde

Bevakningshunden kan användas till:

 • Bevaka skyddsobjekt (patrullstig, stilla sittande bevakning)

 • Tagande av objekt(ingående, utgående spår, genomsök)

 • Stilla sittande bevakning på poststället (nyttjas i skymning eller mörker)

 • Markera spår eller spåra personer

Hunden är således inte något vapen, huvudmomentet är att observera, varna och markera.

Innan hunden sätts i arbete ska hundföraren se till att hunden rastad, vattnad, visiterad, behövs det motivations övning för hunden innan och kontrollera utrustning. Det är viktigt att det alltid finns en dialog mellan gruppchef och hundförare.

Under patrullering ska gruppchefen hålla sig nära hundföraren, för att kunna ha en bra kommunikation om vad som indikeras ute i terrängen och för att kunna rapportera vidare, samt informera gruppen.

 

Funktionskontroll

Funktionskontroll genomförs av godkända bevakningshundar FV/HV, enligt Certprovsregler. Denna kontroll genomföres vartannat år och är obligatorisk. Funktionskontrollen genomföres under en dag och följande moment ingår.

 1. Patrullstig - Patrullering 1 km, med kontroll av hundens förmåga att markera vind och ljudfigurant.

 2. Spårupptag - Spårupptag sker under patrullering, efter spårupptaget ska hunden spåra 1-1,5 km.

 3. Skottprov - Vid lämpligt tillfälle genomförs 1-2 skott under dagen.

Avsikten med funktionskontrollen är att kontrollera om hundens utbildningsnivå, motsvarar kraven för fortsatt tjänstgöring i förband. Även vilken utbildning som behöver kompletteras.

Klubb eller distrikt kan arrangera funktionskontrollen, ansökan sker till SBK:s kansli, Tjänstehundsavdelningen.

Frågor!

Har du frågor eller är intresserad av att vara funktionär eller vill veta mer om Tj-FMH, är du välkommen att kontakta någon i vår kommitté.

 

Frivillig/Tj-FMH kommitteén

Sammankallande: Joakim Andersson

v.nyborg@spray.se

0708-56 73 54

 

Ove Björk

Peter Magnusson